Projekt SITRA ma na celu wspieranie osób w nabywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności oraz kluczowych kompetencji w celu zwiększenia szans na zatrudnienie i rozwój osobisty. Zgodnie z priorytetami ustanowionymi przez program Erasmus+, projekt „wspiera i wzmacnia rozwój kluczowych kompetencji dla wszystkich osób. Obejmuje to postawę przedsiębiorczą, krytyczne myślenie i kreatywność, a także umiejętności w takich dziedzinach jak kompetencje społeczne i umiejętność uczenia się”.

SITRA chce podnieść świadomość wśród przedsiębiorców na temat znaczenia umiejętności miękkich w procesie selekcji, zarówno dla nich samych, jak i dla osób, które zatrudniają, w szczególności poprzez opracowanie strategii, które zachęcają osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach do poprawy i podniesienia swoich umiejętności.

Projekt działa na rzecz poprawy przedsiębiorczości, zatrudnialności i produktywności, dając przedsiębiorcom agrobiznesu zestaw dodatkowych umiejętności dla ich wydajności dzięki kontaktowi z Inteligencją Emocjonalną i innymi miękkimi umiejętnościami.

Illustrator: Canan Bozkurt | Designer: Dilan Dogruyol

Rezultaty projektu

Aby osiągnąć cele projektu opracowano, przetestowano i powielono trzy Intelektualne Rezultaty: Narzędzie samooceny (O1) było punktem wyjścia projektu, definiując 12 podstawowych umiejętności miękkich dla przedsiębiorców i generując system samooceny. System szkoleniowy SITRA (O2) był użytecznym narzędziem zawierającym pigułki szkoleniowe i materiały praktyczne. Wreszcie, w „SITRA Trening Trenerów” (O3) konsorcjum projektowe opracowało podręcznik dla instruktorów do szkolenia umiejętności miękkich. Wszystkie wytworzone produkty są swobodnie dostępne dla każdego w okresie trwania projektu i po jego zakończeniu. SITRA mogła mieć trwałe, bezpośrednie oddziaływanie w okresie trwania projektu i poza nim na trzy grupy docelowe: 1) przedsiębiorców rolnych, 2) ich firmy, 3) firmy i organizacje działające w obszarze szkoleń i usług szkoleniowych. Poprzez stworzenie narzędzi szkoleniowych do poprawy umiejętności miękkich u przedsiębiorców agrobiznesu, konsorcjum oczekiwało osiągnięcia ogólnego celu projektu: podkreślenia znaczenia umiejętności miękkich w przedsiębiorczości i zwiększenia świadomości ich wpływu na produktywność, przetrwanie firm i miejsc pracy.