O nas

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZAJĄCE KREATYWNOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Partnerstwo zostało wybrane bardzo starannie, ze szczegółowym zbadaniem zdolności operacyjnych każdego z partnerów. Partnerzy zostali wybrani również z geograficznego punktu widzenia. Partnerstwo w projekcie SITRA obejmuje całą Europę z uwzględnieniem krajów kandydujących. Dodatkowym kryterium jest fakt, że konsorcjum zostało złożone z partnerów, którzy współpracowali ze sobą wcześniej i są sprawdzeni pod względem zaufania. Wszystkie powyższe kryteria są bardzo ważne i zapewnią, że konsorcjum będzie działało sprawnie, a projekt osiągnie najwyższą możliwą jakość.

ADRIBS – lider z Francji jest doświadczoną organizacją pozarządową posiadającą duże doświadczenie w projektach krajowych i międzynarodowych. ADRIBS współpracował w przeszłości z ADRIBS z Turcji. SEDA jest nową organizacją, która nie brała udziału w projekcie Erasmus+, jednak jej pracownicy byli zaangażowani w inne projekty krajowe i międzynarodowe, w szczególności dotyczące umiejętności miękkich i przedsiębiorczości. I&F z Irlandii jest doświadczoną organizacją pracującą w kilku projektach w ramach programu Erasmus+ oraz innych projektach szczególnie związanych ze sportem. Face z Północnej Macedonii ma również doświadczenie w projektach związanych z edukacją dorosłych oraz kształceniem i szkoleniem zawodowym. Konsorcjum składa się z doświadczonych w projektach Erasmus+ partnerów (I&F, FACE, INDEPCIE), jak również z niedoświadczonych w tym obszarze organizacji takich jak ADRIBS i SEDA. Niemniej jednak, wszyscy członkowie personelu partnerów brali udział w różnych projektach i są zaangażowani w wiele różnych działań związanych z projektami UE (np. H2020).

PODZIAŁ ZADAŃ BĘDZIE NASTĘPUJĄCY:

  • WP 1 – Zarządzanie – ADRIBS (FR)
  • WP 2 – Jakość – I&F (IE)
  • WP 3 – Upowszechnianie – SEDA (PL)
  • WP 4 – Treść szkolenia – Indepcie (ES)
  • WP 5 – Testy pilotażowe – ADRIBS (TR)
  • WP 6 – Wydarzenia rozpowszechniające – FACE (MK)